Malířství

Vaše prostory zkrásní, budou- li čisté, barevné, svěží. Provádíme kompletní program maleb a nátěrů, pohledových, záchranných, technologických i ochranných. Provedeme malby a nátěry odpovídajícími materiály a k danému účelu.

 

Z materiálů pro malby je možno uvést materiály otěruvzdorné, poloomyvatelné, omyvatelné, pro nátěry např. barvy syntetické, polyuretanové, akrylové, jedno- i dvousložkové.

Používání ekologických barev je námi upřednostňováno, stejně jako ekologické pracovní postupy. Ekologická likvidace odpadu je samozřejmostí. 

 

 

Dekorativní malby

 

Současné interiérová tvorba prezentuje bohatství v používání drahých materiálů a jejich kombinací, krása starých štuků a bohatost interiérových ozdobných lišt, fabionů, profilace sloupků a ornamentů je již pryč. Jejich oprava a rozjasnění, event. barevná modulace je proces na hraně restaurátorských prací, kde základem je znalost starých technologických postupů a materiálů na které jsou dle požadavků jak moderní, tak i pokud možno původní materiály pro dosažení autenticity. 

 

 

Nátěry fasád

 

Má- li fasáda zaujmout jako první, pak musí být odborně provedena. Provádíme nátěry fasád nátěry silikonovými, disperzními i minerálními (jak vápennými, tak silikátovými) od členité fasády historického objektu až po štítovou stěnu panelového domu s kontaktním zateplovacím systémem v barevném odstínu dle výběru objednatele.

 

V případě nutnosti připravíme podklad pro zajištění odpovídající soudržnosti od odstranění odfouklých nesoudržných vrstev, přes kontrolu a event. opravu nosného zdiva, provedení jádrové omítky i vnějšího štuku. 

Na parter fasády doporučujeme a provádíme antigrafiti program, který zaručí vzhledovou stálost a neponičitelnost fasády. 

 

 

Nátěry konstrukcí

 

Všechny konstrukce vystavené povětrnostním vlivům a následkům užívání trpí a potřebují péči. Základní péčí je dokonalá povrchová ochrana, onen pověstný ochranný film, kabát, kryt. Jeho aplikace však vyžaduje dobře zvládnuté řemeslo ve smyslu přípravy podkladu pro dokonalé přilnutí a výběr vhodných nátěrových prostředků, zejména na bázi syntetické a polyuretanové pro ochranu kovů a na syntetické a vodou ředitelné bázi pro dřevo. Pečlivé lakýrnické řemeslné provedení je samozřejmostí. 

Nátěry konstrukcí provádíme v rámci nových výrobků i repasí. 
 Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba: Pavel Janeček
Pavel Janeček
vedoucí­ technik, prokurista, spolumajitel firmy

777 334 313
janecek@emtandem.cz


Reference

Španělský sál Pražského hradu

frame landscape

Jen málokteré firmě na světě se poštěstí, aby se mohla podílet na údržbě tak vyjímečného prostoru jako je Španělský sál ve Středním křídle Pražského hradu. Jsme hrdí, že jsme mohli nejen opravovat malby a bohaté zlacení ve Španělském sále ale i kompletně zrekonstruovat celý Velký balkon Španělského sálu a to včetně prací přesahujících do hlavního reprezentačního prostoru.

více >

Britské velvyslanectví

frame landscape

V roce 2016 jsme vymalovali několik místností na Britském velvyslanectví v Praze.

více >

Jižní křídlo Pražského hradu

frame landscape

Zrestaurování prostoru hlavního schodiště Jižního křídla Pražského hradu patří mezi práce, na které se vzpomíná celý život. Toto schodiště jsme zrestaurovali v úzké spolupráci s památkovým odborem Pražského hradu. 

více >

Široká chodba Střední křídlo Pražského hradu

frame landscape

Na fotografiích vidíte průběh lokálních oprav maleb stěn Široké chodby. Dobře viditelné je pečlivé zakrytí dlažeb a oblepení soklíků.

více >

Ukázky technik

frame landscape

Ukázky benátského štuku a vápené lazurové barvy

více >

Malby Prašné věže

frame landscape

Toto je ukázka obnovených maleb v Prašné věži (Mihulka) na Pražském hradě. V této třípodlažní věži jsme obnovovali malby a retušovali zásahy ve stěnách po novém vedení elektroinstalace. 

více >